Filter
Stäng
  

Sparklister till Rampaket 10 (6x6m)

Komplett Sparklistpaket
870,00 kr exkl moms

En ställning skall vara försedd med sparklister där det finns risk att falla 2m eller mer. 

På de delar av ställningen som ej används för arbeten kan sparklister uteslutas. 

Sparklistpaketet består av längsgående sparklister samt till kortsidorna enl AFS 2013:4´s föreskrifter.