Filter
Stäng
  

Sparklister till Rampaket 2 (6x4m)

Komplett Sparklistpaket
435,00 kr exkl moms

En ställning skall vara försedd med sparklister där det finns en risk att falla 2m eller mer. 

På de delar av ställningen som ej används för arbeten kan sparklister utelämnas.

Våra sparklistpaket består av längsgående sparklister samt till kortsidorna enl AFS 2013:4 föreskrifter.