Filter
Stäng
  

Sparklister till Rampaket 3 (9x4m)

Komplett Sparklistpaket
570,00 kr exkl moms

En ställning skall vara försedd med sparklister där det finns risk att falla 2m eller mer. 

På de delar av ställningen som ej används för arbeten kan sparklister utelämnas. 

Sparklistpaketet består av längsgående sparklister samt till kortsidan enl AFS 2013:4´s föreskrifter.